SYKEPLEIERTJENESTER

Som autorisert sykepleier med lang erfaring innenfor fysisk og psykisk helse kan jeg bistå med en rekke tjenester. For eksempel:

Gi råd og veiledning til å vurdere dine plager.

Blodtrykksmåling

Samtaleterapi

Bistå med hjelp til å kontakte fysioterapeut, lege, mm.

Kan også bistå med følgetjenester.